This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Tousig sø og udkigstårn

Søen er beliggende i Østerild Klitplantage i et varieret skovområde med både gran- og løvskov. Ved at følge de afmærkede stier får man mulighed for at gå langs søen og senere i stiforløbet et kik til Tømmerby Fjord, til skoven og til småsøer i området. Følg de afmærkede stier til søen.